Dla rodziny - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Aktualnośći

„Dla rodziny"- doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Dla rodziny

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej makroregionu północno-zachodniego w zakresie realizacji niniejszej ustawy.

Wytyczne w zakresie przestrzegania zasad w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dot. szkoleń stacjonarnych

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego uprzejmie informujemy, że Pracownicy Restauracji Włoski Ogród w Policach przestrzegają zasad dotyczących funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w szczególności poprzez:

1. Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
2. Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
3. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
4. Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek.
5. Każdorazową dezynfekcją stolika po zakończeniu obsługi gości. Po zakończonej dezynfekcji stolik jest oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
6. Dezynfekowanie powierzchnii wspólnych, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co ok. 15 minut.
7. Stałe wietrzenie pomieszczenia restauracyjnego.
8. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
- mycia rąk,
- dezynfekcji rąk,
- zdejmowania i zakładania rękawiczek,
- zdejmowania i zakładania maseczki.

Podczas zajęć stosowane będą zasady obowiązujące wg wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongreów w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2. w tym również dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.

Mapa Google

Formularz kontaktowy

DLA RODZINY  - doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. © 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone.